Privacy politiek

Geachte klanten! Wij dragen zorg voor uw privacy en willen dat u zich comfortabel voelt bij het gebruik maken van onze diensten. Daarom presenteren wij u hieronder de belangrijkste gegevens over de principes van de verwerking door ons van uw persoonlijke gegevens en cookies. Deze gegevens werden voorbereid rekening houdend met GDPR? oftewel de algemene verordening over de bescherming van persoonlijke gegevens. Deze politiek heeft betrekking op alle activiteiten, uitgevoerd door de Beheerder in het kader van de verleende diensten.

Beheerder van Persoonlijke Gegevens

De beheerder van de persoonlijke gegevens, opgegeven via de Dienst is: Grzegorz Buraczewski, die de firma Compact Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gelegen in de ul. Zawadzkiego 6/31, 16-500 Sejny en geregistreerd in het handelsregister bij het Regionaal Gerechtshof te Bialystok onder nummer RDF/251215/20/13, vertegenwoordigt. NIP: 844-236-61-27 De contactgegevens van de Beheerder zijn compact@onet.com.pl

Persoonlijke gegevens

Indien u van plan bent om gebruik te maken van onze diensten, zult u uitgenodigd worden om uw persoonlijke gegeven op te geven. Uw gegevens worden door ons verwerkt voor de hieronder aangegeven doeleinden, verbonden met de dienstverlening. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, verlenen wij diensten, die bestaan uit:

 • elke vorm van werk in de bouwbranche
 • werken in de sector transport-mechaniek
 • onderaanneming in de bouw- en transportbranche,

Verwerken van gegevens

Bij het verwerken van uw gegevens passen we technische en organisatorische middelen toe in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (vooral met de GDPR), daarbij passen we een verbindingsencryptie toe met behulp van een SSLcertificaat.

Doelstellingen van de verwerking

Afhankelijk van het geen u beslist, kan dat zijn:

 • De levering van individuele diensten,
 • de levering van diensten via elektronische weg

Basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens verwerken we voor het  doel, waarvoor ze werden opgegeven en in verband met de geleverde diensten zijn dat:

 • Het leveren van diensten of het ondernemen van acties op verzoek van personen, van wie de gegevens zijn, voor de aanvang van deze diensten,
 • de op ons wegende wettelijke verplichting, vooral in verband met de boekhouding ingeval van betaalde diensten,
 • de verwerking van persoonlijke gegevens met als doel het vaststellen, onderzoeken en beschermen tegen eventuele claims  in verband met de geleverde diensten,
 • het verzamelen van meningen van klanten, wat toelaat om onze diensten te verbeteren,
 • het verzamelen van gegevens voor statistische of analytische doeleinden,
 • uw toestemming, verleend via de bestelling en uitvoering van de diensten, onthoud, dat u die op elk moment kan intrekken of beperken.

Opgave van gegevens

De opgave van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar in het merendeel van de gevallen noodzakelijk om gebruik te maken van de door ons geleverde diensten.

Uw rechten

U hebt het recht:

 • op toegang tot uw persoonlijke gegevens,
 • op hun rechtzetting,
 • op het verzoek om ze te verwijderen,
 • op het verzoek om de verwerking ervan te beperken,
 • om ze over te maken aan een andere Beheerder van gegevens.

Neem contact op met ons, indien u wenst gebruik te maken van uw rechten. Onze contactgegevens zijn: compact@onet.com.pl

Indien u merkt, dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kan u een klacht indienen bij het toezichtsorgaan.

Ontvanger van de gegevens

In verband met de door ons aan U geleverde diensten kunnen uw gegevens overgemaakt worden aan een andere entiteit, dievoor onze activiteit ondersteunende diensten levert. De gegevens kunnen enkel en alleen overgemaakt worden met als doel de realisatie van de bestelde diensten:

 • aan hostingbedrijven, die een plaats verzekeren op hun servers,
 • aan personen, die met ons samenwerken op basis van burgerrechtelijke overeenkomsten, die onze lopende activiteitondersteunen,
 • aan leveranciers van diensten online (in het bijzonder Google)* ,
 • aan leveranciers van de programmering voor de bediening van de klanten alsook potentiële klanten in verband met onze diensten*

Verwerkingsperiode

Uw gegevens zullen enkel verwerkt worden in de periode, waarin we ervoor een reden zullen hebben, dus tot het ogenblik, dat:

 • de dienstverlening beëindigd wordt,
 • de dienstverlening beëindigd wordt en u de overeenkomst voor het verwerken van gegevens intrekt,
 • u de overeenkomst voor het verwerken van de gegevens intrekt,
 • de wettelijke verplichting niet meer op ons rust, die ons ertoe verbindt om uw gegevens te verwerken,
 • Het ophouden van de mogelijkheid tot onderzoek naar eventuele vorderingen, in verband met onze samenwerking.

Cookies

Onze website, zoals de meeste internet sites, maakt gebruik van Cookies. Deze bestanden worden opgeslagen in het geheugen van uw toestel (computer, telefoon,enz…).

Op onze site worden de cookies gebruikt met als doel;

 • de informatie van uw sessie op te slaan
 • voor statistische doeleinden, wat ons toelaat onze website verder te ontwikkelen, en vooral de dienstverlening,
 • de functies van de website toegankelijk  te maken, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van onze diensten
 • een correctere, en eveneens een efficiëntere, d.w.z. snellere en voor de gebruiker gemakkelijkere werking van de site www.

De cookies veroorzaken geen veranderingen aan de instellingen van uw toestel. Door gebruik te maken van de desbetreffende opties van uw browser, kunt u op elk moment de cookies verwijderen of het gebruik van cookies in de toekomst blokkeren.

Om te weten te komen, hoe om te gaan met cookies, zoals de werking ervan uitschakelen in uw browser, kan u gebruik maken van het help-bestand van je browser.

U kan gegevens daaromtrent vinden, als u op de F1 toets in uw browser klikt. Als u het gebruik van cookies niet uitschakelt in de instellingen van uw browser, wil dat zeggen, dat u akkoord gaat met het gebruik ervan.

In onze Dienst gebruiken we twee soorten cookies, namelijk:

 • sessie-cookies – die enkel op uw toestel blijven tijdens het gebruik van de site www,
 • vaste cookies – die zo lang op uw toestel blijven, als hun levensduur is ingesteld of tot op het ogenblik van hun verwijdering door u.
Geachte klanten! Wij dragen zorg voor uw privacy en willen dat u zich comfortabel voelt bij het gebruik maken van onze diensten.